شرکت کننده شماره غرفه
  شهرداری کرمان شماره1
  شهرداری تهران شماره2
    شماره3
  بنیاد Icdl ایران شماره4
    شماره5
    شماره6
  شبکه شهروندی شماره7
  سامانه مدیریت شهری کرمان 137 شماره8
  بهزیستی سامانه 123 شماره9
    شماره10
    شماره11
    شماره12
  شرکت دیاکو شماره13
  بانک ملت شماره14
  سامانه پیام رسان بله شماره15
  شرکت فرا ارتباط نگار نارون شماره16
  علوم پزشکی شماره17
  شرکت عصر پویا شماره18
  شرکت ذره بین شماره19
    شماره20
    شماره21
    شماره22
    شماره23
    شماره24
    شماره25
    شماره26
    شماره27
    شماره28
    شماره29
    شماره30
     
     

شرکت کنندگان

کلیه حقوق برای شهرداری کرمان محفوظ است.

Search